Lời thú tội thật - Mang Thai

Lời thú tội thật

Mang thai và làm cha mẹ có thể khó khăn. Thừa nhận đi. Đó là những gì các bà mẹ đang làm tại trang web True Mom Confession. Chúng tôi đề cao sự hiểu biết và lời thú tội của họ (và lời khuyên của các chuyên gia của chúng tôi) trong vấn đề tháng 4 / tháng 5 năm 2009 của chúng tôi và chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến ​​của các ông bố (không yêu cầu tên). Chúng tôi sẽ giới thiệu những lời khuyên, lời khuyên của người cha và thậm chí có thể là một hoặc hai lời thú nhận trong số tháng 6 / tháng 7 năm 2009 của chúng tôi.

Này, mẹ: Chúng tôi cũng muốn nghe từ bạn. Truy cập fitpregnancy.com/truemomconfments để chia sẻ ý kiến ​​của bạn.