Biết Thy Doula - Mang Thai

Biết Thy Doula

Các bà mẹ tương lai chọn một người bạn hoặc người thân đóng vai trò là doula của họ trong khi sinh thường có nhiều khả năng sinh con tích cực. Trong một nghiên cứu của 600 bà mẹ lần đầu tiên, một nửa đã có cơ hội chọn một người bạn thân để được đào tạo như một doula. Những người được hỗ trợ trong phòng sinh bởi một doula được lựa chọn cẩn thận cho biết họ cảm thấy tốt hơn sau khi sinh, cũng như về bản thân và trẻ sơ sinh của họ, so với những phụ nữ không có doula.

Nếu bạn muốn sinh con với một người bạn đáng tin cậy bên cạnh, hai bạn có thể tham gia lớp học giáo dục về sinh nở hoặc tìm kiếm một khóa đào tạo từ một doula được chứng nhận, đồng tác giả nghiên cứu, Kathryn D. Scott, DPH, nói Phòng Y tế Công cộng Oregon. Ngoài ra, DONA International, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục cho doulas trên toàn thế giới, cung cấp các lớp học cho các cá nhân muốn hoạt động như một doula cho bạn bè hoặc người thân. Truy cập dona.org.