Giao tiếp để sinh tốt hơn - Mang Thai

Giao tiếp để sinh tốt hơn

Viết một kế hoạch sinh, nhưng không bằng đá. Theo hướng dẫn mới từ Anh, kế hoạch sinh là một cách tuyệt vời để xác định những gì bạn muốn trong chuyển dạ, nhưng một khi bạn đang ở trong tình trạng đó, giao tiếp sẽ thúc đẩy một kết quả lành mạnh. Ngay cả khi kế hoạch của bạn không tuân theo thư, việc giao hàng sẽ được đáp ứng miễn là mong muốn của bạn được ghi nhận. "Nói chuyện với những người chăm sóc của bạn về những kỳ vọng của bạn và yêu cầu họ liên lạc với bạn khi tiến trình chuyển dạ", bác sĩ sản khoa Karen Nordahl, M.D., đồng tác giả của Phù hợp để cung cấp (Hartley & Marks), người đã xem xét các hướng dẫn. "Vậy thì hãy đi theo dòng chảy. Sinh con là một phần của cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn."