Kiểm tra bé của bạn - Mang Thai

Kiểm tra bé của bạn

Cha mẹ có bác sĩ nhi khoa được chứng nhận bởi hội đồng quản trị để chăm sóc trẻ sơ sinh có thể yên tâm rằng bác sĩ đã được coi là có thẩm quyền và cập nhật về những phát triển trong lĩnh vực này. Nhưng hai nghiên cứu từ Michigan cho thấy cha mẹ không thể cho rằng bác sĩ nhi khoa được đề nghị bởi bệnh viện hoặc chương trình sức khỏe của họ đã được chứng nhận bởi Hội đồng Nhi khoa Hoa Kỳ. Các nghiên cứu cho thấy 78% bệnh viện ở Hoa Kỳ không yêu cầu chứng nhận của hội đồng quản trị để cấp đặc quyền cho bác sĩ nhi khoa và chỉ có 41% chương trình sức khỏe yêu cầu chứng nhận. Để xem bác sĩ nhi khoa có được chứng nhận trên bảng hay không, hãy truy cập abp.org.